Werkwijze

Het eerste gesprek

Je kunt telefonisch, per mail of met het contactformulier een afspraak maken. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Het eerste gesprek is een intakegesprek. Hier maken we kennis met elkaar en bespreken we wat er speelt en wat je wilt bereiken. Als het met elkaar klikt dan zal ik je een behandelvoorstel doen.

Jouw behandeling op maat

Ga je met het voorstel akkoord dan start jouw behandeling. Vaak combineer ik verschillende behandelvormen zodat jouw behandeling wordt afgestemd op jouw wensen en behoeften. Ik werk veel met de Rationeel Emotieve en Cognitieve Gedragstherapie en technieken en Psychomotorische therapie door middel van karate- en kickboksmethodieken. Hier kan ik andere elementen aan toe voegen zoals bijvoorbeeld assertiviteits- en weerbaarheidsoefeningen, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, aandacht- en concentratieoefeningen en psycho-educatie.

Rationeel Emotieve Therapie

Een vorm van de cognitieve gedragstherapie is de Rationele-Emotieve Therapie. Dit is een therapievorm waarbij het verstand en het gevoel een belangrijke rol spelen. De RET gaat er van uit dat problemen vooral ontstaan door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen. Door met een andere bril naar deze problemen te kijken, zullen gevoelens van angst, woede, schaamte en minderwaardigheid minder vaak voorkomen. Hierdoor ga je weer lekkerder in je vel zitten.

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen kom je letterlijk in beweging of sta je juist stil bij je ervaringen. Op deze manier leer je om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en begrijpen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en ander gedrag.

Psychomotorische therapie is er zowel voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het is een prettig instrument om met je therapeut stress te reguleren, emoties te verwerken en ervaringen op te doen met ander gedrag.

Vanuit mijn achtergrond in het Karate, Judo en Kickboksen gebruik ik de psychomotorische therapie graag in combinatie met vechtkunsten. Langzaam aan begint ook buiten de vechtsportwereld de meerwaarde hiervan te worden gezien. Er zijn steeds meer onderzoeken naar de psychosociale effecten van vechtkunsten. Voor geïnteresseerden is er hier wat informatie over te vinden.

Je bepaalt zelf het resultaat

Beide therapievormen werken van uit het hier en nu. We gaan niet terug naar het verleden. Het werkt concreet en direct waardoor we al snel (kleine) resultaten bereiken. Dit kan je alleen zelf doen, ik sta naast je en help je dit te doen vanuit mijn deskundigheid. Dit doe ik met een oprechte betrokkenheid.

Aantal behandelingen

Hoeveel behandelingen er nodig zijn hangt af van de ernst van je klachten, wat je wilt bereiken en je motivatie. Vaak zijn 5 tot 10 behandelingen voldoende maar minder en meer komt ook voor. Tijdens de behandelingen stemmen we af over de voortgang. Je bent natuurlijk altijd vrij om te stoppen.

Privacy

Jouw privacy staat voorop bij BHW-Praktijk. Wat wij bespreken is vertrouwelijk. Alleen als jij dit wilt en schriftelijk toestemming verleent kan er informatie worden verstrekt aan derden.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die BHW-Praktijk hanteert kun je hier lezen.

Psycholoog Remko
       * Géén wachtlijst
       * Ervaren psycholoog
       * Vergoedingen mogelijk
       * Geen verwijsbrief nodig
Aangesloten bij: