Beroepscode en privacy

Mijn beroepscode als psycholoog

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en sta geregistreerd bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
De NFG voorziet onder andere in een beroepscode, ethische code en een klachtenreglement waaraan ik ben gehouden. In mijn praktijk werk ik dan ook volgens de gestelde gedragsregels, eisen en richtlijnen.

Dit betekent dat ik de ethische waarden en beroepscode van deze vereniging en het register onderschrijf en werk volgens bepaalde afspraken, afspraken over eerlijkheid, openheid en vertrouwen.

Het kan zijn dat je, ondanks al mijn zorgvuldigheid, toch een klacht hebt over mijn psychologenpraktijk of mijn behandeling. Je kunt dit altijd met mij bespreken. Ik sta open voor je mening en zal altijd zoeken naar manieren om er samen met jou weer een positieve ervaring van te maken. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je altijd bij de beroepsverenigingen van de NFG en het RBCZ terecht waarbij ik ben aangesloten.

De klachtprocedure is middels de Wkkgz georganiseerd. Kijk op de website van het NFG voor meer informatie.

Privacy

Klik hier voor meer informatie over mijn privacyreglement.

Klik hier voor de privacy policy van deze website.

Psycholoog Remko
       * Géén wachtlijst
       * Ervaren psycholoog
       * Vergoedingen mogelijk
       * Geen verwijsbrief nodig
Aangesloten bij: